Voorwaarden en verklaring

Lichamelijke conditie

-  Ik ben ouder dan 16 jaar en weeg tussen de 45 en de 120 kg.
-  Ik heb geen beperkingen in de deelname aan het verkeer
-  Ik ben niet onder invloed van alcohol of drugs.
-  Ik ben lichamelijk in staat om een Segway te bedienen.

Verkeersregels

-  Ik houd mij aan de geldende verkeersregels en de aanwijzingen van de instructeur.
-  Met een Segway mag u op het  fiets/brompad rijden. Is er geen verplicht  fiets/bromfietspad, dan mag u op de rijbaan rijden.
-  Segway Limburg verplicht u tot het dragen van een helm.

Rijvaardigheid

-  Als berijder van een Segway moet ik een korte rijvaardigheidstraining volgen.
-  Segway Limburg heeft te allen tijde het recht deelnemers te weigeren of de huur te ontzeggen.
-  Gedrag dat de bestuurder of medeweggebruikers in gevaar brengt wordt niet getolereerd.

Verzekering

-  De Segway’s zijn all risk verzekerd tegen schade met een eigen risico voor de huurder van € 250,--.
-  Wij bieden u de mogelijkheid dit eigenrisico af te kopen voor slechts € 10,-. (zie hier de voorwaarden)
-  Indien schade door de huurder wordt veroorzaakt komt het eigen risico geheel voor rekening van de huurder.

Eigen Risico

-  Het gebruik van de Segway geschiedt op eigen risico.
-  Segway Limburg is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan tijdens het gebruik van de Segway.
-  Segway Limburg is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen.

Aansprakelijkheid

-  Ik vrijwaar Segway Limburg van elke vorm van schade die ik veroorzaak.
-  Ik zal geen claims indienen tegen Segway Limburg.

Akkoord verklaring

-  Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.

Segway
Segway Limburg
(077) 396 74 00 Neem contact op
Segway Limburg "Flexibel, snel en altijd op tijd"