Is een Segway PT toegestaan op de openbare weg in Nederland?

Ja, de Segway PT valt onder de categorie bijzondere bromfietsen. Deze categorie heeft een eigen wetgeving. Op de openbare weg dient een Segway PT voorzien te zijn van een verzekeringsplaatje. Met een Segway PT  dient u, indien aanwezig, gebruik te maken van het brom-/fietspad. Met de Segway PT mag u het trottoir niet gebruiken. Tenzij u gehandicapt bent en een OV-begeleiderskaart, Valyspas of een WMO-pas heeft. 

Segway
Segway Limburg
(077) 396 74 00 Neem contact op
Segway Limburg "Flexibel, snel en altijd op tijd"